Wijkraad Deurne West

DOELSTELLING(EN) VAN DE WIJKRAAD


Het behartigen van de belangen van alle bewoners van onze wijk.

1. Door op te treden als gesprekspartner namens de wijk (met onder andere politie, SWD, Gemeente,instellingen)
2. Door samen te werken met anderen (wijkraden, verenigingen en bovenstaande gesprekspartners)
3. Door het signaleren van problemen, tekortkomingen en dergelijke en dit door te geven aan de juiste instanties
4. Door de wijkbewoners te informeren (onder andere via openbare wijkvergadering, website, wijkwijzer)
 
 
Het waarborgen van de leefbaarheid in de wijk

1. Door ons sterk te maken voor het vasthouden, verbeteren of vernieuwen van de reeds bestaande voorzieningen
    (o.a. infrastructuur, speelruimte, openbare gebouwen, school, voormalig kerkgebouw, etc.)
2. Door het in stand houden / bevorderen van het leefklimaat in de ruimste zin van het woord.