Wijkraad Deurne West
Gepensioneerden Vereniging Philips Deurne.

Deze vereniging is voor oud-personeel van Philips. De contributie bedraagt € 2,50 per maand. De vereniging telt 65 leden. In het wijkgebouw wordt er elke maandagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur gebiljart, hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Om de 14 dagen wordt er op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur gekaart, ze rikken of jokeren dan, de onkosten hiervoor bedragen € 2,--.

Ook wordt er 1 keer per jaar een fietstocht georganiseerd, onkosten € 3,-- inclusief koek en koffie. En wat ze verder tijdens zo'n fietstocht doen, is steeds anders. Het start- en vertrekpunt is dan altijd café het Ankertje.
Laatst is er een bustocht gemaakt, waarbij ze ook op de boot terecht kwamen. U leest het al, een vereniging met allerlei leuke activiteiten. Natuurlijk af en toe ook een serieuze zaken, zoals een jaarvergadering, maar dat hoort er nu eenmaal ook bij. U kunt voor meer informatie telefoneren met Henk Althuizen, tel. 0493-316640 of mailen. Emailadres: henkalthuizen@hetnet.nl