Wijkraad Deurne West

SPORT EN BEWEGEN VOOR OUDEREN


– verder aangeduid met de afkorting MBvO – is een activiteit, die gericht is op het bevorderen van lichamelijke activiteiten bij ouderen, die gezien hun leeftijd gezond geacht kunnen worden.
Een MBvO activiteit richt zich in het bijzonder op de ouderdomsmotoriek om op deze manier de lichamelijke beperkingen van het ouder worden te vertragen.
Tevens hoopt zij een bijdrage te leveren aan het zolang mogelijk functioneren van ouderen.
In de gemeente Deurne worden de MBvO activiteiten georganiseerd door Stichting Welzijn Deurne.De activiteit staat onder leiding van speciaal daarvoor opgeleide leidsters.
Het MBvO in Deurne kent diverse bewegingsactiviteiten.
Gymnastiek, dans en sportief wandelen.
Iedereen die 55 jaar of ouder is kan deelnemen aan deze activiteiten.
In de Houten Hoek wordt op de volgende dag en tijden MBvO gymnastiek gegeven.
* maandag 9.00 -10.00 uur
* maandag 10.00 - 11.00 uur
* maandag 11.00 - 12.00 uur
Iedere groep komt ongeveer 40 keer per jaar bijeen.
Dit is dus eenmaal per week, met uitzondering van de vakantieperiodes.
Wat is uw bijdrage?
De contributie bedraagt € 120,00 per jaar. Dit bedrag wordt in 10 maandelijkse termijnen automatisch geïncasseerd
(niet in Juli en Augustus).
Iedere MBvO groep heeft een of meerdere contactpersonen die u graag verwelkomen en u willen informeren over de activiteiten van de groep.
Via de contactpersonen kunt u zich definitief aanmelden.
Deelnemen aan een MBvO activiteit is niet alleen gezond, het is ook leuk om samen met anderen een activiteit te doen.
Naast het lichamelijk actief bezig zijn, is een goede sfeer erg belangrijk. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het sociale contact in de groep.
Alle 55+ bewoners van de H.Geestparochie kunnen ook deelnemen aan het Sportief Wandelen en het dansen.
Inlichtingen over alle MBvO activiteiten kunt u verkrijgen bij:
Anja Vermeulen Actief
Email: geelagnes@hotmail.com
Tel. 06-27268751
Website www.anjavermeulenactief.weebly.com