Wijkraad Deurne West

Wijkbewoners ruimen zelf zwerfafval op, 12 maart 2011

(Verslag van Inge Jacobs, Deurne)
Gewapend met vuilniszakken en prikstokken en gekleed in oranje veiligheidvesten gingen tientallen Deurnenaren zaterdag de straten op om zwerfafval in de buurt op te ruimen. In kader van de landelijke opschoondag probeerden ze de wijken de Koolhof en Deurne-West en Helenaveen schoner te maken.
De gemeente Deurne houdt zich al enige tijd bewust bezig met zwerfafval en met deze opschoondag wilde ze ook de bevolking hierbij betrokken krijgen. De eerste groep van ruim veertig vrijwilligers stond al om negen uur ’s ochtends in Deurne-West klaar om de buurt om te ruimen. Wethouder Henk Kerkers, de wethouder die Milieu in zijn portefeuille heeft, kwam langs om de vrijwilligers moed in te spreken en trok daarna zelf een vest aan zodat hij kon helpen. Later vertrok hij naar de Koolhof om ook daar de handen uit de mouwen te steken.
Aan veel vrijwilligers werd door omstanders gevraagd of ze vuurwerk hadden afgestoken en nu een taakstraf hadden. Maar toen ze uitlegden wat ze deden kregen ze erg positieve reacties op de actie. Zo kort na de carnaval vonden de vrijwilligers veel snoepjes die tijdens de optocht gegooid waren, maar ook vuurwerk van drie maanden geleden bleek nog op straat te liggen. Het leverde maar weer eens bewijs hoelang zwerfafval blijft liggen als het niet opgeruimd wordt. De meeste rotzooi werd gevonden langs drukke wegen, bij het treinstation en in de buurt van horecagelegenheden. Terwijl juist op die plekken veel prullenbakken stonden. “Het is niet slechts de taak van de gemeente om de buurt schoon te houden, dit moeten we samen doen”, zei wethouder Henk kerkers. “Als mensen hierbij betrokken worden, creëren we bewustwording van het zwerfafval.”
Om half twee kwam een grote vuilniswagen van afvalbedrijf Van Gansewinkel langs om alle zakken op te halen. In de Koolhof hadden ze een twintigtal vuilniszakken opgehaald, in Deurne-West mochten de kinderen samen met de wethouder 46 zakken in de truck gooien.

Straatfeest Handelstraat Deurne, 12 oktober 2009

Op zaterdag 3 oktober was er een straatfeest in de Handelstraat in de wijk Deurne-West. Bewoners van deze straat zijn onder het genot van lekkere hapjes en drankjes in contact met andere straatbewoners gekomen en hebben hun belevenissen met elkaar gedeeld. Voor de kinderen waren er naast lekkere hapjes en drankjes ook springkussens. Kinderen hebben die dag plezier gehad. Op het eind van de dag terwijl ze bezig waren met opruimen, hoopten ze, dat de straatfeest volgend jaar herhaald zou worden. De straatspeeldag is georganiseerd door enkele bewoners uit de Handelstraat. Zij werden hierbij ondersteunt door Stichting Welzijn Deurne die dergelijke initiatieven stimuleert. De wijkraad Deurne-West heeft ook een financiële bijdrage geleverd.

Kern met Pit 2009

Zondag 5 juli was het zover, het bordje ‘kern met pit’ waarvoor zoveel vrijwilligers zich ingezet hadden werd onthuld voor het wijkhuis D’n Houtenhoek van Deurne West. Wijkraad Deurne West) had zich via de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij aangemeld voor het predikaat ‘kern met pit’.
Dit predikaat kan verdiend worden wanneer men zich inspant voor de samenleving en de leefbaarheid in een bepaalde kern of wijk. Projecten vanuit heel Nederland kunnen hiervoor worden aangemeld  en de wijkraad meende hiervoor in aanmerking te komen met het vorige samensmeltingsweekend van september 2007. Hier werd op vrijdag een vossenjacht georganiseerd voor de jeugd, op zaterdagmiddag een seniorenmiddag en s'avonds de kennisquiz voor de 6-kamp met aansluitend een feestavond en op zondag de gehele dag 6-kamp met een aparte hoek voor de kinderen. Het duurt enige tijd voor alle projecten beoordeeld zijn, maar afgelopen april was het zover dat wij naar Den Bosch mochten komen om te horen of de wijk Deurne West het predikaat ‘kern met pit’ verdiende.
Er werden uit heel Noord-Brabant 28 projecten geschikt bevonden voor dit predikaat en daaronder bevond zich ook het samensmeltingsweekend van Deurne West. Gedurende het weekend zelf hebben zo’n 100 vrijwilligers zich geheel belangeloos ingezet voor onze wijk en dus de gemeenschap.
Het leuke van de onthulling van het bordje ‘kern met pit’ was, dat dit gebeurde tijdens weer een activiteitenweekend. Het wijkgebouw D’n Houtenhoek bestaat dit jaar 25 jaar en uiteraard moet dat gevierd worden. Het stichtingbestuur van het wijkgebouw had stichting Faktor gevraagd om een weekend in elkaar te zetten en dit resulteerde in wederom een geweldig weekend met op vrijdag de gehele dag activiteiten en spelletjes voor de lager school Tijl Uilenspiegel, s’avonds casino voor de jeugd, op zaterdagmiddag wederom een seniorenmiddag met s’avonds de kennisquiz voor de 6-kamp en aansluitend een feestavond. Op zondag de gehele dag 6-kamp met vanaf een uur of 3 BBQ en muzikale opluistering door Bloast um op. Ook dit weekend werd een succes, gezelligheid alom.
Wethouder Mw. Lemlijn kwam de 6-kamp openen en gelijktijdig het bordje ‘kern met pit’ onthullen. Zij deed dit met haar gebruikelijke charme en wijk Deurne West heeft vanaf nu zichtbaar het predikaat KERN MET PIT.”

Geslaagd jubileumweekend Wijkgebouw "D'n Houtenhoek".

Zeskamp voor leerlingen van de Tijl Uilenspiegel-school

Op vrijdag 3 juli werd het wijkfeest ter ere van het 25 jarig jubileum van  wijkhuis D'n Houtenhoek feestelijk geopend door 255 kinderen van de Tijl Uilenspiegel school. Na het openingswoord door voorzitter Frank Wasser en wethouder Jasper Ragetlie werd er een gezamenlijke warming up gedaan. Deze werd verzorgd door Dhr. Denkers van Dansschool Manders, die alle kinderen een warming-up zou geven. Vanwege het schitterende weer werd dit een cooling-down op het liedje Blame it on de boogie. Nadat hiermee de toon gezet was werd een foto gemaakt waarbij alle kinderen de petjes van sponsor Jan Linders op hadden en nog eentje waarbij uiteraard de petjes feestelijk door de lucht vlogen. De spelletjes zelf waren goed afgestemd op het weer :
“Blikomschieten” met een waterpistool. “Peperkoekhappen”, nadat men hier eerst naar toe gereden was met een kruiwagen en daarna nog op een skippybal rond was gestuiterd. Het sponzenspel, waarbij de kinderen zich in damespumps en grote herenlaarzen moesten hijsen, dan een bankje overklimmen en dit allemaal met een zo nat mogelijke spons om aan de andere kant een emmer zo vol mogelijk te krijgen. Het “bungyspel”, waarbij de kinderen een riem omkregen die verbonden was met een elastiek die zo ver mogelijk uitgerekt moesten zien te worden. Op het uiterste punt moesten ze dan een markering achterlaten op de klittenband. De “buikschuifbaan”, waarbij ze op een natte baan zover mogelijk moesten zien te schuiven. Helaas was een van de banen stuk en liep dit spel nogal vertraging op. Dit werd echter zeer soepel opgevangen door de kinderen van de tobbendansbaan naar beneden te laten glijden, uiteraard ook weer in een bak met water. Tussendoor had ieder groepje een pauze, waarin het vochtverlies kon worden aangevuld en een appeltje kon worden genuttigd. Om half 12 was er een algemene lunch, waarbij door de kinderen erg goed werd gegeten van de broodjes knak, kaas, worst en vruchtenhagel.
Tot slot kregen alle kinderen nog een sportdiploma en mochten ze naar huis. Een erg leuke “schooldag’’ was hiermee voor de onderbouw en tussenbouw (t/m groep 4) ten einde.De bovenbouw (groep 5 t/m 8) ging nog even door met o.a. touwtrekken. Zij hadden activiteiten tot 14.00 uur en mochten toen ook naar huis.
Deze groep was echter niet begonnen met de spellen, maar met het schilderen van een aantal schilden die het hele weekend in de tent te bewonderen zullen zijn. Ze zijn erg mooi geworden en kleden de tent erg leuk aan.
Winnaar werd het groepje met de twee groene stippen. Hierin zaten Kim, Denise, Donjeta, Ben, Rob, Indigo, Janina, Giorg, en Niels. Na een gezamenlijke lunch en een oorkonde en medaille ging iedereen tevreden naar huis. Al met al was het een zeer geslaagde dag.  Wilt u hiervan foto's bekijken, kijk dan in het fotoalbum.
Casino.
De vrijdagavond stond in het teken van Casino. Hoewel de opkomst onder de middelbare scholieren niet zeer groot was, was de sfeer erg goed. Er werden heerlijke zomerse cocktails gemaakt door DJ’s Jeroen en Marijn. Na afloop verzorgden zij ook nog een jongleershow met vuur.
Ouderenmiddag.
Zaterdag 4 juli was voor de ouderen uit de wijk. Ondanks de hitte in de tent was de sfeer goed, er werd volop meegezongen met Toffel 4 en met “Ons Aauw Loorskes”. Robert van Leeuwen verzorgde een act als Toon Hermans en een danspaar van Dansschool Manders verzorgde enkele spetterende dansdemonstraties. Dan was er een verrassende make-over van Thea Martens en haar dochter Reggie. Door Kapsalon Toon Berkers en visagiste Monique Verbakel werden ze voorzien van een nieuw kapsel en een nieuwe “Look”. Modehuis Van Rijssel zorgde voor nieuwe kleding, evenals voor 8 mannequins uit de wijk zelf, die een unieke modeshow verzorgden. Natuurlijk waren er ook dit jaar weer de Wereldkampioenschappen “Snijt oewen aaige mik”. Ondanks de inspanningen van 11 andere dames ging de winnares van vorig jaar, Nelly van Deursen er weer met de titel vandoor. Onze dansende bakker Nico Jacobs, die een schitterende Engelse Wals liet zien, had ook dit jaar weer voor de vlaai en het brood gezorgd. Voor de heren waren er dit jaar voor het eerst de kampioenschappen “Knupt oewen aaige kneup”. Jurylid Harry van Rijssel koos uiteindelijk Theo van Bakel als winnaar. Tonny Wijnands was de presentator van de middag en zorgde zo nu en dan voor een hilarische opmerking die de feestvreugde nog meer verhoogde. Kennisquiz.
 Om 19.00 ging de kennisquiz van start waar 10 teams tegen elkaar streden. Presentatoren Rik en Bettina van den Berkmortel, die voor de gelegenheid geheel in het zilver waren gekleed, stelden diverse vragen over het wijkhuis en de gemeente maar ook over algemene zaken. Team de Snipers en team de Power Rangers wonnen beiden en kwamen dus op een gedeelde eerste plaats.
Feestavond.
Na afloop speelde de band Remixed de sterren van de hemel. Er werd volop gedanst en de sfeer was goed. Om een indruk van het de feestavond kunt u natuurlijk altijd even de foto's bekijken.
Ontbijt voor Factormedewerkers.
Op zondag was er een gezamenlijk ontbijt, wat door zo’n 70 mensen gebruikt werd.
Er werd weer eens goed gezorgd voor alle vrijwilligers. Enkele mensen bakten eieren of als ze nooit anders deden. En dat het gezellig was, zie je op de foto's.
Zeskamp.
Daarna deed wethouder Nicole Lemlijn het openingswoord en kon de zeskamp van start. Gelukkig waren er veel waterspelen want de zon was ons ook vandaag erg gunstig gezind. Er werd volop gestreden en gelachen. Om half 5 werd de middag afgesloten met een touwtrekcompetitie waarna de winnaars bekend gemaakt konden worden. Ondertussen klonken de muzikale noten van “Blaost um op” en kon er een hapje van de BBQ gegeten worden. Als winnaar kwam team Spuit 11 uit de bus, tweede werd team Oculos, de winnaar van vorige keer.
Al met al was het een zeer geslaagd en zonnig activiteitenweekend. Bijzonder was dat tijdens de zeskamp het bordje “Kern met Pit” door wethouder Lemlijn onthuld werd. Ook van het opbouwen en afbreken van de tent zijn foto's gemaakt, wanneer je die wilt zien, kun je ze in het fotoboek opzoeken.

Programma jubileumweekend Wijkgebouw "D'n Houtenhoek" 2009.

Op woensdag 1 juli zal op het grasveld nabij het Wijkgebouw de feesttent worden opgezet. Op donderdag wordt hij ingericht zodat op vrijdag 3 juli basisschool Tijl Uilenspiegel er zijn intrek kan nemen. In samenwerking met het team, de klasse-ouders en de ouderraad is er een leuk dagvullend programma in elkaar gezet voor alle leerlingen. 
Ouderenmiddag.
Op zaterdag 4 juli opent de tent om 13.00 uur. Vanaf 13.30 zal er weer een middag voor ouderen zijn met optredens van diverse artiesten. Veder zal in herhaling van de middag in september weer een “Sniit oewen aaige mik” kampioenschap gehouden worden.
Mevr. Nelly van Deursen zal haar titel van toen, in ieder geval komen verdedigen. Verder beloofd het weer een middag vol sfeer en verrassingen te worden.
De presentatie is wederom in handen van Tonny Wijnands. Kaartjes a € 3,00 zijn vanaf 1 juni te koop in het Wijkgebouw, Vendelier 16, Vriezenkamp 32 of Hellemanstraat 43. Er zijn 250 kaartjes beschikbaar.
Ben er op tijd bij want  op = op.
Omstreeks 17.15 uur eindigt de middag. ( Let op: er is géén Brabantse Koffietafel )
Daarna wordt de tent snel omgebouwd voor het avondprogramma.
Kennisquiz
Op zaterdagavond 19.00 start de zeskamp met de kennisquiz. De quiz is een onderdeel van de zeskamp. De captain van je team met een medespeler moet 7 rondes van 11 vragen beantwoorden en zorgen dat er een heleboel punten verzameld worden. Toeschouwers en supporters zijn van harte welkom om hun team aan te komen moedigen.
Feestavond
Omstreeks 21.00 uur kan er begonnen worden met de feestavond. Iedereen is daarbij van harte welkom. De band Remixed zal spelen, en afgewisseld met een DJ hopen wij u een grandioze avond te bezorgen. Toegang is gratis.
Zeskampontbijt
Op zondagmorgen is er om 9.00 uur een ontbijt voor alle zeskampteams, vrijwilligers en organisatie. Je moet je hiervoor apart inschrijven en de kosten zijn € 2,50. Een leuke manier om een stevig ontbijtje te nuttigen en de teamspirit op te krikken.
Zeskamp
  Om 11.00 uur begint de spectaculaire zeskamp met ook dit jaar de Tobbedansbaan en Doorgeefbal. Verder een aantal nieuwe spectaculaire spellen waarbij je spieren getest worden en je flink moe wordt. Er kunnen maximaal 20 teams van 10 personen meedoen. ( team 7 personen, 1 captain en 2 reservespelers).
De teams moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
·                    Minimaal 2 vrouwelijke teamleden.
.                    Minimale leeftijd 12 jaar.
·                    Minimaal 2 teamleden moeten in de wijk wonen of werken.
·                    Ieder team moet zorgen voor herkenbaarheid in kleding. ·                    
Inschrijfgeld is € 25,00 per team te voldoen bij inschrijving.
Elk team neemt deel aan de kennisquiz (op zaterdagavond) en 9 spellen. Het 10de spel is een competitie touwtrekken. Meedoen is op eigen risico. Dus maak met je buren, vrienden, collega’s en/of familie een zeskampteam en doe mee!! Want vol is vol en er kunnen maar 20 teams meedoen. Natuurlijk mag je zoveel supporters meenemen als je wilt om jouw team naar de overwinning te schreeuwen.
Muziek en BBQ
Vanaf 16.00 uur zal “Bloast um op” met muzikale klanken de sfeer verhogen. Tevens start dan de BBQ voor iedereen die inmiddels trek heeft. De prijsuitreiking van de zeskamp is om 17.00 uur. Omstreeks 19.00 uur sluiten we deze sportieve dag af.
Maandag 6 juli zal de tent weer leeggeruimd en afgebroken worden.
Zowel tijdens het opbouwen als afbreken van de tent is iedere hulp zeer welkom. Vele handen maken immers licht werk. U kunt zich opgeven bij het secretariaat of gewoon spontaan binnenlopen en uw hulp aanbieden. Stichting Factor dankt u nu alvast voor uw medewerking.
Namens het secretariaat, Carin Scharroo.
secretariaat@factordeurnewest.nl of telefoon; 321220

Kerst Winter Wonder Wandeling 2009

U heeft er beslist over gehoord en gelezen. Onze wijk organiseert een spectaculaire wandeling door het bos aan de oude Helmondseweg op 18, 19 en 20 december.
 Door steun van de Gemeente Deurne en vele andere sponsoren is een gezonde financiële basis gelegd en kunnen we volop vooruit met de voorbereidingen. Er wordt al hard geknutseld, geverfd en genaaid aan de decors en kostuums die nodig zijn. Mocht u eens willen gaan kijken, u kunt gewoon binnenlopen in de hobbyclub in het wijkgebouw.  Elke dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur en van 18.15 tot 20.15 uur zijn mensen uit onze wijk hier bezig met de voorbereidingen. Uiteraard is hulp altijd welkom. Voor de Kerst WWW zijn honderden artiesten nodig.
Diverse verenigingen uit Deurne werken enthousiast mee aan het uitwerken van de acts.

Fiets 't d'r af en eet 't d'r aan!

Zondagmiddag 14 september jl. vond er een fietstocht en een barbecue plaats voor mensen uit de wijk Deurne West. Het geheel was georganiseerd door de stichting Factor. Met de veelzeggende titel “Fiets ’t d’r af en Eet ’t d’r aan” werd hiermee een vervolg gegeven aan het zeer succesvolle wijkfeest van 2007. Het was even spannend of er voldoende inschrijvingen zouden zijn en of het weer mee wilde werken, maar beide vielen positief uit.
Ongeveer 45 mensen, met een leeftijd variërend van 2 tot 83 jaar, namen deel aan de fietstocht. Die voerde over een gedeelte van de vroegere “Aa-route” via St. Jozef en Liessel naar Vlierden waar de deelnemers konden genieten van een lekker kopje koffie met appeltaart. Voor de kinderen was er ranja en chips en de mogelijkheid zich uit te leven met ballengooien. Na de onderbreking voerde de tocht verder via de Bikkels en langs “de Rakt” over de oude Helmondseweg terug. Het was een leuke tocht onder een stralende hemel met af en toe een wat straffe oostenwind op kop. Nadat de fietstocht voltooid was kregen de deelnemers nog een vragenlijst voor hun kiezen. Met een tiental vragen werden de mensen getest op hun oplettendheid tijdens de fietstocht. De leuke vragen leverden soms gevatte antwoorden op. Op de vraag “Bij een hoveniersbedrijf ziet u 3 aapjes; waar staan zij voor?” werden antwoorden gegeven als “voor hun 3 kinderen” of “voor de deur”. Het goede antwoord moest uiteraard zijn “horen, zien en zwijgen”. Op de vraag “Wat wil de fam. Swinkels aanleggen op hun terrein?” werd zowat elke mogelijke of wenselijk recreatie genoemd. Toch hebben “golfbaan”, “camping”, “ski-piste” en “zwembad” niets van doen met een “kerkhof” wat het goede antwoord was en waarvoor je toch wel een beetje de Deurnese berichtgeving moet volgen. Ook de vraag naar de naam van het bos tussen St. Jozef en Liessel (“Michels bos”) en de vraag naar de naam van de motorcrossbaan bij Liessel (“Galgenberg”) leverden de nodige gegokte antwoorden op. En “Tuf-Tuf” kon de jury toch echt niet goed rekenen. De groep van Roos Vogels en Jo v.d. Berg werd uiteindelijk de winnaar van de quiz met 7 goede antwoorden. Zij werden beloond met een lekkere fles wijn en een grote zak spekken.
 Na deze intellectuele inspanning was de inwendige mens aan de beurt. Deelname aan de barbecue stond los van de deelname aan de fietstocht. De groep eters was inmiddels gegroeid tot 65 mensen; een aantal, dat de organistatie tevreden stelde. Ook de vele positieve geluiden over de gehele dag vormen een signaal dat er in de wijk Deurne West voldoende animo is voor dit soort activiteiten.
Met een heerlijke barbeque  - en dat was overduidelijk, want alles ging op! – werd de sportieve, gezellige, zonnige en smakelijke dag afgesloten!

Ouderenmiddag

Afgelopen zaterdag werd de sfeervol ingerichte, voormalige, H.Geest kerk in de wijk Houtenhoek bezocht door 250 mensen, variërend in de leeftijd van 55+ tot 90+!
De K.B.O. (Katholieke Bond voor Ouderen) had in samenwerking met de Stichting Factor (Festiviteiten & Acititveiten Organisatie) Deurne West een middag georganiseerd met een gevarieerd programma.
Onder het genot van een kopje koffie met vlaai werd de middag geopend door presentator Tonnie Wijnands en samen met KBO voorzitter Jo Leijten werden de aanwezigen van harte welkom geheten en m.n. wethouder Ragetlie, die aanwezig was namens het College. Het programma werd flitsend ingezet door illusionist Magic Serge, die met zijn act en goocheltrucs het publiek volop wist te boeien.
De muzikale noot kwam van de zanggroep Con Brio, die sfeervolle liedjes ten gehore brachten.
Hoogtepunt van de dag was wel het eerste Deurnese kampioenschap:"Snijt oewen aigen mik”.
12 Dames gingen deze strijd aan onder het toeziend oog van bakker Nico Jacobs en zijn vrouw Mieke, die een demonstratie gaf van het mik snijden op de ouderwetse manier. Getooid in “Mien Dobbelsteen” schorten ging men aan de slag om mooie gelijkmatige sneden brood (tegen de boezem!) te snijden. Het was een hilarisch schouwspel en de jury oordeelde dat mevrouw Nelie van Deursen de winnares was van dit eerste kampioenschap en ze ontving een mooie beker en een oorkonde! Voor het komend jaar zijn er al plannen om voor het Guiness Book of Records te gaan! Na de pauze deed de Mystery Guest zijn intrede. Geheel in vermomming nam de guest plaats achter een scherm waar alleen het silhouet zichtbaar was. Goedgebekte Tonnie Wijnands leidde e.e.a. in goede banen en al gauw werd geraden wie de Mystery Guest was: onze eigen Brabantse weerman Johan Verschuuren!
 De aanwezigen werden nog getrakteerd op een aantal leuke weeranekdotes en voor de rest van de middag was het echtpaar Verschuuren eregast. Ze konden meegenieten van een optreden van de zang- en cabaretgroep Rozegeur en Valse schijn. Na een spetterende finale, waarbij alle artiesten in het zonnetje werden gezet werd de middag afgesloten met een heuse Brabantse koffietafel, compleet met balkenbrij, bloedworst en zult!

Groot wijkfeest 2007.

Wijkraad Heilige Geest heeft op 14, 15 en 16 september 2007 een feest voor jong en oud rondom de tent bij Wijkgebouw D’n Houten Hoek georganiseerd.
Waarom een Activiteitenweekend?
De reden dat de wijkraad een feest voor alle bewoners van de wijk organiseert, is eigenlijk tweeledig. De ene reden is, dat wij het zelf  prettig vinden om ons eens ergens anders mee bezig te houden dan met kleine en grote problemen. De belangrijkste reden is, dat we willen proberen door het feest alle wijkbewoners met elkaar in contact te brengen en om elkaar in een ontspannen en sportieve sfeer te leren kennen.
Activiteitenweekend.
De bewoners van wijk Heilige Geest hebben er in het weekend van 14, 15 en 16 september een feestje van gemaakt.
Het activiteitenweekend was vanaf de start op vrijdagmiddag een succes. De schooljeugd nam de tent in bezit. Uit een aantal daverende playbackoptredens werd Nienke v/d Kerkhof uiteindelijk winnares. Ook werd het bouwbord van de Tijl Uilenspiegelschool onthuld met daarop de beide tekeningen  van Hannah van Goch en Ankie Tielens.
Aan zowel de vossenjacht als de disco namen ongeveer 100 kinderen deel, die tot in de late uurtjes allerlei varianten op moderne danspasjes lieten zien.
Als u het aan een van de bezoekers vraagt, zullen ze het zeker beamen, de ouderenmiddag was grandioos. In een gevarieerd programma, dat werd gepresenteerd door Tonny Wijnands, werden de lachspieren volop geprikkeld en moest soms zelfs een traantje worden weggepinkt. De presentatie van oude filmopnamen en foto’s riep veel reactie op bij de aanwezigen. Ook het interview met 96 jarige Anna Berkers van het groentewinkeltje op de Schutsboom maakte veel herinneringen los. Onze burgemeester kwam spontaan binnengewandeld en heeft enkele uren meegenoten met ons. Leuk dat hij dat deed.
Zaterdagavond stond in het teken van de kennisquiz. Na zeven vragenrondes die met verve gepresenteerd werden door Theo Goossens en zijn assistente Bettina v/d Berkmortel, kwam het team Spoorbijster uit de Stationslaan als winnaar uit de bus. Het feestje daarna duurde tot precies 1 uur, maar in die paar uur slaagden de dorstige feestgangers er wel in bijna de hele drankvoorraad op te drinken. Maar goed dat ze het niet wisten, anders hadden ze ons zeker  ‘aan gedronken’.
En de zondag, tsja wat je moet je ervan zeggen. De weergoden  hadden gezorgd voor een prachtige zonnige dag. De 180 sporters zorgden voor veel vermaak en het publiek genoot volop. Robert van Leeuwen praatte het geheel met rappe tong aan elkaar. Uiteindelijk bleek team Oculos het winnende zeskampteam te zijn.
De jongere kinderen namen deel aan de kinderspelletjes, het verven en schminken. De iets ouderen aan de Dance clinic, ze maakten een ketting of speelden airhockey. De hele dag was het een feest en de dag werd besloten met een barbecue, waaraan zo’n 400 mensen deelnamen. De Vlierlander Muzikanten maakten de sfeer compleet.
Dankwoordje.
Dankzij de inzet van vele tientallen vrijwilligers is het een geweldig weekend geweest. Sommige vrijwilligers zijn al vanaf februari bezig geweest met de voorbereiding. Met bewondering en waardering hebben we gezien, hoe bewoners uit onze wijk vele uren van hun vrije tijd besteedden om dit resultaat te bereiken.
Het past hier dan ook om iedereen die betrokken is geweest bij het weekend van harte te bedanken.
Maar ook de mensen die het weekend bezochten en deelnamen aan de zeskamp willen we bedanken. Zonder u was het weekend geen succes geworden. We hebben heel erg veel reacties gehad van mensen die ons vertelden, dat zij beslist volgend jaar weer meedoen. Maar eerlijk gezegd moeten we daar nog even over nadenken. Geniet u ondertussen van de foto’s op deze website.
Inloopmiddag:
Om het geheel af te sluiten organiseren we op zondagmiddag 25 november van 13.00-17.00 uur een inloopmiddag in ons wijkgebouw waar u de gemaakte foto’s en film kunt zien.  U bent natuurlijk van harte uitgenodigd.