Wijkraad Deurne West

   CONTACTGEGEVENS WIJKRAAD

Wanneer er dingen in de wijk gebeuren of er situaties in de wijk zijn die onder de aandacht van de wijkraad zouden moeten komen, schroom dan niet om een email te versturen of te bellen met een van de leden van de wijkraad.
 
U kunt zich eveneens schriftelijk wenden tot de Wijkraad Deurne West:
Secretariaat Wijkraad Deurne West
Griegstraat 15, 5751 EW Deurne
 
Ook per email kunt u ons bereiken:
wijkraad-deurnewest@outlook.com