Wijkraad Deurne West

DE WIJKAGENT

Luc Dircx
De wijkagent in onze wijk is :
Luc Dirckx
 
www.politie.nl
 T. 0900-8844
 
De wijkagent is via social media te volgen op Twitter en Instagram.