Wijkraad Deurne West

 DE WIJKRAAD

Ontstaan van de Wijkraad
 
De oprichting was een initiatief van Samenleving Opbouw en werd ondersteund door Joop van de Linden, Frits Jonkers en Dick v.d. Star. Er zijn verschillende activiteiten gestart, o.a. het oprichten van Buurtverenigingen. Uit de buurtverenigingen is de wijkraad ontstaan. Eerst heette het bestuurgroep later werd het de wijkraad. De intentie of doelstelling van de wijkraad was de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.De wijkraad is indertijd een onderdeel geweest van het Hofke van Marijke. De wijkraad werd begeleid door welzijnwerker Dick v.d. Stap, vanuit de stichting Samenwerking Opbouw kregen wij financiële ondersteuning om activiteiten te organiseren. Later kreeg de wijkraad subsidie van de gemeente. De wijkraad heeft altijd goede contacten met de gemeente, politie, kerkbestuur en de woningbouwvereniging gehad. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd, parkeerplaatsen, straatverlichting, wijkavonden georganiseerd en eigenlijk als voornaamste het buurthuis De Houten Hoek, dat was er als er geen wijkraad was geweest nooit gekomen. De wijkraad bestond uit 7 leden die jarenlang zich hebben ingezet voor leefbaarheid van de wijk.
 
W. Leijtens, oud voorzitter wijkraad.
 
De huidige Wijkraad
 
Wat is een Wijkraad ?
 • Ogen en oren van de gemeente.
 • Gemeentebestuur wil weten wat er leeft onder de bewoners van de wijk.
 • Bewoners worden betrokken bij het beleid.
 
 
Wat kan een wijkraad betekenen ?
 
 • Verbeteren van de leefbaarheid in de wijk
 • Wonen
 • Voorzieningen
 • Verkeer
 • Relatie burger – overheid
 • Signaleren van zaken die in de wijk spelen en deze bespreken met gemeente, politie, wooncorporaties, enz.
 • Draagvlak creëren voor (gemeentelijk) beleid
 
Wat kan de Wijkraad bijdragen voor de buurt/wijk ?
 
 • Regelmatig zullen wij aanwezig zijn om met bewoners te praten over o.a:
 • Wonen
 • Leefomgeving
 • Voorzieningen & activiteiten
 • Contacten
 • Veiligheid & Verkeer
 • Betrokkenheid bij de wijk
 • Klachten
 • Informatiebijeenkomsten over bijv. sloop/nieuwbouw.
 • Het organiseren van een middag of avond waar oude foto’s en films van de buurt en de stad worden getoond.
 • Het organiseren van diverse activiteiten voor de wijk.
 • Koffie- en thee-inloop.
 • Leestafel (ontmoetingsplek)
 

Goed idee:
 • Samenwerking bij aanpak problemen, uitwisseling van ideeën, vergroten bewonersbetrokkenheid, aanspreekpunt voor de wijk en korte communicatielijnen tussen wijk en gemeente.

Voorwaarden:
 
 • Gemeente luistert echt naar bewoners, bewoners mogen niet alleen klagen maar moeten ook opbouwend meedenken, plannen moeten gedragen worden door een goede afspiegeling van wijkbewoners.

Wat doe jij voor de wijk ???
Sluit je aan !!

OPROEP !!!!
     
 • De wijkraad maakt zich sterk voor de hele wijk.
  Bent u geïnteresseerd in wat er om u heen gebeurt, en wilt u zich inzetten om de wijk gezellig, mooi en leefbaar te maken en te houden, kom ons dan versterken.
 
 • Zie data (op de Homepage) voor een openbare wijkraadsvergadering, en tussendoor zijn er vergaderingen van werkgroepen
 • Meedenken is erg belangrijk. Het is interessant om je in de wijk en zijn bewoners te verdiepen.
 • Dus nogmaals, wil je je inzetten voor de wijk, meld je dan aan bij de wijkraad.
 • Inlichtingen en aanmelden bij het secretariaat.